ANDRZEJ DUDEK-DÜRER

Performer, artysta sztuki mediów, kompozytor i muzyk, mieszka i pracuje we Wrocławiu. Wierzy w reinkarnację, jest wcieleniem Albrechta Dürera. Zajmuje się performance, muzyką, instalacją, video, grafiką, malarstwem, fotografią, rzeźbą, environment, budową instrumentów metafizycznych, działalnością metafizyczno-telepatyczną, antypoezją oraz innymi formami realizacji, wypowiedzi. Od 1969 roku realizuje life performance Sztuka Butów - Sztuka Spodni - Sztuka Andrzeja Dudka-Dürera /żywa rzeźba/ w Miejscach w Których się Pojawia... Do roku 1978 Andrzej Dudek-Dürer żyje w izolacji. W 1979 roku rozpoczyna realizację projektów Sztuki Podróży na terenie Polski, następnie Europy Zachodniej, Meksyku, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Singapuru, Korei Południowej, Japonii, prezentując performance, wystawy, instalacje, wykłady, warsztaty, video. Jest inicjatorem i koordynatorem Międzynarodowych Projektów Metafizyczno-Telepatycznych. Jego kompozycje muzyczne, zostały wydane między innymi na kasetach i płytach: Metaphysical Sitar Music (1983), Gregorian Chance with Mark Bloch (1988), Equivalent (1996), Transmutation (1999), Infiltration of the Timespaces (2000), Trans Trip (2001), użyte w autorskich realizacjach video oraz w produkcjach TVP. Prezentował swoją twórczość i prowadził zajęcia m.in. w: The Art Institute w Chicago, Academy of Art College w San Francisco, Conservatorio National de Musica w Mexico City, School of Art Otago Polytechnic w Dunedin - Nowa Zelandia, The City Art Institute w Sydney, Berkley University w Berkley, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Stypendysta Ministerstwa Kultury w 2002. Pokazywał prace i działania artystyczne na wielu wystawach, festiwalach i sympozjach w kraju i za granicą. Dokumentacje i prace w wielu zbiorach prywatnych i publicznych m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Centro de Arte Actual w Barcelonie, Stedlijk Museum w Amsterdamie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Tate Gallery w Londynie, City Art Institute Library w Sydney, The School of the Art Institute of Chicago.

Teoretycznie, Andrzej Dudek-Dürer na arenie sztuki polskiej jest artystą popularnym, ale przez wielu uważanym przede wszystkim za ekscentryka. Od wielu lat pozostaje poza głównym nurtem sztuki polskiej, którą kolejno zdominowały w latach 70. konceptualizm i sztuka medialna, w następnej dekadzie nowa ekspresja, a w latach 90. aż do teraz  "sztuka krytyczna". Andrzeja Dudka-Dürera nie znajdziemy na najważniejszych festiwalach polskiej twórczości z kręgu performance, ponieważ jego twórczość nie pasuje do żadnego z przywołanych powyżej określeń dotyczących periodyzacji najnowszej plastyki. Jego twórczość nie istnieje też w świadomości krytyki polskiej, która np. nie zauważyła, że Andrzej Dudek-Dürer brał udział w 50. Biennale Weneckim w 2003 roku - o czym informuje katalog wystawy. Dla mnie jest bardzo ważnym artystą, który m.in. włączył do swych działań artystycznych medytację, będącą żywym składnikiem religii, ale trudno zinterpretować jakiej. Sam artysta opowiada się za synkretyzmem, w którym łączy różne tradycje - chrześcijańską, buddyjską i hinduistyczną. Oczywiście w takiej postawie religijnej istnieje niebezpieczeństwo "pustej formy", w której znak nie staje się symbolem, ale jedynie ornamentalną formą pozbawioną ożywczej energii. Taka postawa artystyczna, będąca sposobem na życie (wraz z jego codzienną walką z trudem egzystencji i rodzącymi się demonami, z którymi zmagało się wielu wielkich artystów) może być jednak do zaakceptowania. (...) Andrzej Dudek-Durer posiada bardzo rozległą wiedzę na temat sztuki współczesnej. Osobiście zna kilku twórców międzynarodowego ruchu Fluxus, z którym związany był także Joseph Beuys. A więc całą działalność polskiego artysty można rozpatrywać także w relacji do Fluxusu, który poprzez osoby Ryszarda Waśko i Emmetta Williamsa miał swe prezentacje w istniejącym do około 1997 roku łódzkim Muzeum Artystów. Na ten temat w wywiadzie z Marcinem Czerwińskim opublikowanym w "Rita Baum" Andrzej Dudek-Dürer stwierdził: "Działania Fluxusu odbywały się w dosyć hermetycznych, elitarnych grupach i to nie były miliony czy tysiące ludzi, to były co najwyżej setki osób. Później to dopiero zaczęło funkcjonować przez różne publikatory, książki, massmedia. Kiedy byłem niedawno w Kolonii w najbardziej znanej tamtejszej księgarni i próbowałem przejrzeć materiały o Fluxusie - okazało się, że była tylko jedna pozycja. Będąc w Kunsthalle, w Hamburgu natomiast miałem okazję obejrzeć bardzo ciekawy zbiór obiektów Fluxusu. Począwszy od Beuysa, przez Nam June Paika, Yoko Ono, po Maciunasa". Sądzę jednak, że polski artysta jest głębiej zanurzony w kwestii zbliżenia a nawet połączenia sztuki z życiem, w jej wymiarze ontologicznym, bliskim buddyzmowi i w tym aspekcie jego postawa artystyczna bliska jest nieżyjącemu już artyście z kręgu Fluxusu - Robertowi Fillou i Wolfgangowi Kahlenowi z Berlina. (...) W różnorodny sposób możemy patrzeć na wskrzeszenie dürerowskiego mitu przez Dudka-Dürera. Nie ma sensu podejmowanie próby rozstrzygania faktu, czy jest on koleją reinkarnacją niemieckiego mistrza. Ważne jest, że to założenie stało się linearną formą, osią jego całej twórczości, na podstawie której buduje dialog z odbiorcą. Forma dialogu, nie zaś narzucania wizji czy walki z konsumeryzmem obecnego świata, jest jego zasadniczym przesłaniem. W tym aspekcie Andrzej Dudek-Dürer jest tradycjonalistą i zwolennikiem personalizmu, zainteresowanym duchowym rozwojem zarówno własnym jak i każdego potencjalnego odbiorcy jego sztuki. W duchowy wymiar, choć mający większe zaplecze w tradycji neoplatonizmu i matematyki, wierzył oczywiście Albrecht Dürer, który indywidualnej drogi religijnej poszukiwał pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem.
Krzysztof Jurecki - "Pustka jest formą. Forma jest pustką"

 

O muzyce Andrzeja Dudka-Dürera możemy powiedzieć, że przenosi nas w Nową Erę. W czasach, gdy dominującym obrazem świata stała się informacja - muzyka jest czymś więcej, albowiem zatrzymuje czas i odwołuje się do wrażeń dotykających transcendencji. Muzykę Andrzeja Dudka-Dürera nazywają niektórzy współczesną, inni używają na jej określenie nazw takich jak ambient czy New Age, jeszcze innym przywodzi na myśl skojarzenia z relaksem czy medytacją. Sam autor określa swą twórczość mianem metafizyczno - telepatycznej, mając na myśli nie tylko muzykę, ale również każdy akt twórczy związany najpierw z Jego osobą, a następnie z jej otoczeniem, nie tylko tym najbliższym, ale również wypełniającym obszar myśli i rozumień. Gdyby odwoływać się do znanych nam nazw popularnych gatunków czy stylów w muzyce moglibyśmy ją określić mianem soul, albowiem wedle słów samego Andrzeja "jest to muzyka duszy". Zarazem będąc tak dogłębnie osobistą - staje się uniwersalną: każdy bowiem słuchając jej jest w stanie tak ją ogarnąć, że znajdzie w niej swoje osobiste problemy, pytania i kwestie, które w potocznym przeżywaniu rzeczywistości wcale się nie pojawiają. I na tym właśnie polega jej związek z medytacją. A medytacja, ma również swoje obiekty i poziomy. Bywa, że słuchacz jest zadowolony osiągnąwszy stan zadowolenia czy relaksu, bywa, że odkrywa w sobie taki rodzaj refleksji, o jaki nigdy sam siebie by nie podejrzewał, lecz bywa i tak, że odbiera tę muzykę jako coś drapieżnego, coś, co niepokoi i powoduje dysonans w jego odczuwaniu świata, niekiedy wręcz taki, że albo w muzyce albo w świecie staje mu się nie nazbyt wygodnie. Zdaniem Andrzeja Dudka-Dürera na tym też może polegać medytacja. Albowiem tak czy inaczej przez medytację zwykło się rozumieć poszukiwanie drogi do integracji ze światem. Andrzej Dudka-Dürera mówi o integracji z Absolutem, której aktem jest muzyka, a formą - harmonia. Mówił w jednym z wywiadów: "Budowa melodyczna tych utworów wytwarza pewien rodzaj spokoju, pewien rodzaj dystansu do świata". Tak więc, dopiero w tej odległości, określanej mianem dystansu, pojawia się Absolut, a myśl transcenduje, czyli przekracza całą potoczność i niekiedy nawet i wyobraźnię, którą - jako uwarunkowaną - ogranicza i krępuje. (...)
Sławomir Gołaszewski

 

Fragmenty muzyki Andrzeja Dudka-Dürera w formacie MP3

Border 670 kBIt Becomes 1767 kB
Transfer of Energy8934 kBAmbivalences I 1439 kB
Transmutation of Energy II 1041 kBDo not you hear 1282 kB
Meta Con 914 kBThe Meta... 1 2063 kB
Trans Wishes 1 1088 kBNot important 1543 kB
Transition 828 kBTo Look For 1790 kB
Tendency 943 kBSomething more 1343 kB
Tran Wish II 967 kB... of Breath 989 kB
Mind of Ambivalences 1317 kBVelocity 4784 kB

 

Wybrane realizacje indywidualne - wystawy, performance, instalacje...

 • 1971 - Sztuka chleba - Sztuka pizzy - Sztuka jedzenia - Wrocław, Berlin, Amsterdam, Edynburg, Phoenix

 • 1973 - Autoukrzyżowanie - Galeria Jednoosobowa, Wrocław

 • 1974 - Sztuka Sitar - Działanie jednomiesięczne , Wrocław

 • 1976 - Informacja - Dezinformacja - Działanie metafizyczno-telepatyczne, Wrocław

 • 1978 - Grafika do zniszczenia - Działanie metafizyczno-telepatyczne - Wrocław, Warszawa, Nowy York, Tokyo

 • 1979 - Tworzenie - Niszczenie - Galeria Katakumby, Wrocław

 • 1980 - Teraźniejszość - Przeszłość - Galeria Zdzisiaj, Warszawa

 • 1981 - Działanie metafizyczno-telepatyczne w 510 rocznicę urodzin A. Dürera - Galeria X ZPAP, Wrocław

 • 1983-94 - Sztuka podróży I-XVII /18 państw na całym świecie/

 • 1987 - Metaphysical-Telepathic Space 15 The Demarco Gallery, Edynburg

 • 1988 - Meta... Trips... Arts... V C Ata-Artist's Television Access, San Francisco

 • 1990 - Life, Travel, Meeting as Art... - The School of The Art Institute of Chicago, Chicago

 • 1993 - State of Concentration 7 - UBS Gallery, Bratysława

 • 1994 - Meta Energia XX - Macrophone '94, Wrocław

 • 1997 - Działanie metafizyczno-telepatyczne w 526-rocznicę urodzin A. Dürera - Black Black Gallery, Budapeszt

 • 1998 - Stan skupienia XXX - Laboratorium, Wrocław

 • 2000 - Przenikanie czasoprzestrzeni I; Performance, Wystawa - BWA Awangarda, Wrocław

 • 2000 - A. Dudek-Dürer As a Living Sculpture Performance - Taechong-Lake, Chong Ju, Korea Pd

 • 2001 - Przenikanie, Wystawa, Performance, Video Art - Galeria Działań, Warszawa

 • 2001 - Crossing... The Timespaces II - performance - Ignis e.v. Europaisches Kulturzentrum - Koeln

 • 2002 - Instrumenta, Obiekt, Dźwięk, Obraz - Galeria BWA Design, Wrocław

 • 2002 - Meta... Podróż XXI, Instalacja, Performance - Galeria OFFicyna - Szczecin

 • 2002 - Koncert muzyki elektronicznej, Galeria Entropia, Wrocław

Udział w licznych wystawach, projektach zbiorowych, festiwalach m.in.

 • 1980 - IX Biennale of Graphic - Brno

 • 1982 - 33 Salon de la Jeune Peniture - Paryż

 • 1983 - Audio - Moderna Museet - Sztokholm

 • 1985 - Künstler Bücher - Buch Objekte - Oldenburg

 • 1988 - 9th International Impact Art Festival - Kyoto Municipal Museum of Art - Kyoto

 • 1991 - WRO - Sound Basis Visual Art Festival - Wrocław

 • 1993 - IV Bienal Poesia Visual Experimental - Mexico City's Subway - Mexico City

 • 1995 - I Festival of Performance Audisea - Escuela Social de Zaragoza

 • 1997 - Perfomedia 8 Intermedia Project, Wenecja

 • 1997 - Nine Dragon Heads Art Festival & Symposium - Chong Ju, Korea Pd.

 • 1998 - In Orbit Round The Drifting Book - Instytut Polski, Budapeszt

 • 1999 - Meta... Energia XXI Performance - Wobec Apokalipsy. BWA Galeria Bielska - Bielsko-Biała

 • 1999 - 20th International Impact Art Festival'99 - Kyoto

 • 2000 - Nine Dragon Heads Art Festival & Symposium - Chong Ju, Korea Pd.

 • 2000 - Navinki 2000, The Second International Festival of Performance, Mińsk, Białoruś

 • 2000 - International Print Triennial, Kraków

 • 2000 - International Triennial of Graphic Art, Bitola, Macedonia

 • 2001 - Hommage a Paul Klee, Muzeum Narodowe, Warszawa, Poznań

 • 2001 - Performance S Pur - Stadt Museum - Siegburg

 • 2002 - 23rd International Impact Art Festival - Kyoto Municipal Museum of Art - Kyoto

 • 2002 - Forum Ost & West 2002 Paszport - Kulturhaus Zanders, Bergische Gladbach

 • 2002 - 5+1=2, Artpool, Budapest

 • 2002 - Grafika i Rysunek 2002, Arsenał, Wrocław

 • 2002 - Pictography - Csokonai Galeria Kaposvar - Kaposvar, Węgry

 • 2003 - Meta... Relacja, performance, pokaz dokumentacji fotograficznej i video, Muzeum Narodowe, Wrocław

 • 2003 - WRO 03 - 10th International Media Art Biennale - Wrocław

 • 2003 - La Biennale di Venezia / Extra 50 / Brain Academy Apartment - Wenecja